[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
شناسنامه نشریه
صاحب امتیاز
دانشگاه خوارزمی
مدیر مسئول:
دکتر جهانبخش دانشیان
سردبیر:
دکتر بهزاد مهرابی
مدیر اجرایی:
فاطمه ترابی
کارشناس نشریه:
مرجان حمدالهی
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
:: اطلاعات واحد سازمانی ::
XML Information: http://gnf.khu.ac.ir/info.xml.php
Kharazmi journal of earth sciences
علوم زمین خوارزمی
http://gnf.khu.ac.ir
عنوان فارسی واحد سازمانی دانشگاه خوارزمی
عنوان انگلیسی واحد سازمانی Kharazmi University
تلفن تماس واحد سازمانی 02186072787
دورنگار واحد سازمانی 02188825580
پست الکترونیک واحد سازمانی gnf@khu.ac.ir
عنوان و نام مدیر واحد سازمانی جهانبخش دانشیان
نشانی دبیرخانه به انگلیسی
نشانی دبیرخانه به فارسی
:: چاپ اطلاعات ::


علوم زمین خوارزمی Kharazmi journal of earth sciences