[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
شناسنامه نشریه
صاحب امتیاز
دانشگاه خوارزمی
مدیر مسئول:
دکتر جهانبخش دانشیان
سردبیر:
دکتر بهزاد مهرابی
مدیر اجرایی:
فاطمه ترابی
کارشناس نشریه:
مرجان حمدالهی
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
:: درباره نشریه ::

نشریه علوم  زمین خوارزمی یکی از شاخه های نشریه علوم دانشگاه خوارزمی است

که در بهمن ماه سال 1393 با مجوز وزارت علوم تحقیقات و فناوری از نشریه علوم جدا شد

>
علوم زمین خوارزمی Kharazmi journal of earth sciences