[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
شناسنامه نشریه
صاحب امتیاز
دانشگاه خوارزمی
مدیر مسئول:
دکتر جهانبخش دانشیان
سردبیر:
دکتر بهزاد مهرابی
مدیر اجرایی:
فاطمه ترابی
کارشناس نشریه:
مرجان حمدالهی
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
:: بایگانی بخش اخبار نشریه: ::
:: جلد 3 شماره 1 بهار و تابستان 1396 - ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ -
علوم زمین خوارزمی Kharazmi journal of earth sciences