[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: ثبت نام جستجو ارسال مقاله تماس با ما ::
شناسنامه نشریه
صاحب امتیاز
دانشگاه خوارزمی
مدیر مسئول:
دکتر جهانبخش دانشیان
سردبیر:
دکتر بهزاد مهرابی
مدیر اجرایی:
فاطمه ترابی
کارشناس نشریه:
مرجان حمدالهی
شاپای چاپی

2538-449X
شاپای الکترونیکی

MSRT-CODE
3f70a696cab87c8
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
:: فرم تعهدنامه ::
 | تاریخ ارسال: 1397/5/22 | 
تعهد نامه
بدین‌وسیله تعهد می‌کنم که مقاله با عنوان:
 
 
{نویسندگان (به فارسی و انگلیسی)، مرتبه علمی نویسندگان(به فارسی و انگلیسی)، شماره تماس(ثابت و همراه) و ایمیل نویسندگان}:
 
 
 
 
·        همۀ افرادی که نام آن‌ها به‌عنوان نویسندگان در مقاله ذکر شده است از متن مقاله و ارائه آن به این مجله آگاهی دارند.
·        اسامی نویسندگان و اولویت نام آن‌ها پس از ارائه مقاله تغییر نخواهد کرد.
·        مقاله هم‌زمان برای نشریات دیگری ارسال نشده است و تا زمان اعلام نتیجه نهایی از سوی
" نشریه علوم زمین خوارزمی" به نشریه دیگری ارسال نخواهد شد.

و آگاهی دارم که در صورت ارسال نکردن تعهدنامه به دفتر نشریه ظرف مدت 2 هفته بعد از تاریخ ارسال مقاله، بررسی اولیه صورت نخواهد گرفت.
  نام و نام خانوادگی:                               تاریخ و امضاء:
 
 
 
 
 
 
  1. خواهشمند است همۀ نویسندگان تعهد نامه را امضا کنند.
>
:: فرم تعهد نامه ::
 | تاریخ ارسال: 1397/5/22 | 
تعهد نامه
بدین‌وسیله تعهد می‌کنم که مقاله با عنوان:
 
 
{نویسندگان (به فارسی و انگلیسی)، مرتبه علمی نویسندگان(به فارسی و انگلیسی)، شماره تماس(ثابت و همراه) و ایمیل نویسندگان}:
 
 
 
 
·        همۀ افرادی که نام آن‌ها به‌عنوان نویسندگان در مقاله ذکر شده است از متن مقاله و ارائه آن به این مجله آگاهی دارند.
·        اسامی نویسندگان و اولویت نام آن‌ها پس از ارائه مقاله تغییر نخواهد کرد.
·        مقاله هم‌زمان برای نشریات دیگری ارسال نشده است و تا زمان اعلام نتیجه نهایی از سوی
" نشریه علوم زمین خوارزمی" به نشریه دیگری ارسال نخواهد شد.

و آگاهی دارم که در صورت ارسال نکردن تعهدنامه به دفتر نشریه ظرف مدت 2 هفته بعد از تاریخ ارسال مقاله، بررسی اولیه صورت نخواهد گرفت.
  نام و نام خانوادگی:                               تاریخ و امضاء:
 
 
 
 
 
 
  1. خواهشمند است همۀ نویسندگان تعهد نامه را امضا کنند.
>
علوم زمین خوارزمی Kharazmi journal of earth sciences
 
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 43 queries by YEKTAWEB 4419