نشریه  "علوم زمین خوارزمی"   با   تغییر  در  برخی   رویکردها    با  هدف  اعتلای  بیش از  پیش  و  افزایش رضایتمندی   مخاطبان  از مقالات پربار   پژوهشگران ارجمند استقبال می‌نماید

اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول
  دکتر حسین مصدق، دانشیار
دانشگاه خوارزمی، دانشکدۀ علوم زمین
تخصص: چینه‌شناسی و فسیل شناسی
شماره تماس: ۳۴۵۱۱۰۰۰-۰۲۶
پست الکترونیکی: mosaddeghkhu.ac.ir
سردبیر
  دکتر مرتضی دلاوری، دانشیار
دانشگاه خوارزمی، دانشکدۀ علوم زمین
تخصص: پترولوژی و ژئوشیمی
شماره تماس: ۳۴۵۱۱۰۰۰-۰۲۶
پست الکترونیکی: delavarikhu.ac.ir
 اعضای هیات تحریریه
  دکتر محمد حسین آدابی، استاد
دانشگاه شهید بهشتی، دانشکدۀ علوم زمین
تخصص:  سنگ‌شناسی رسوبی و ژئوشیمی
پست الکترونیکی: M-Adabisbu.ac.ir


 
  دکتر عبدالحسین امینی، استاد
دانشگاه تهران، دانشکدۀ علوم زمین
تخصص: رسوب‌‌شناسی و سنگ شناسی رسوبی
پست الکترونیکی:  ahaminiut.ac.ir


  دکتر جهانبخش دانشیان، استاد
دانشگاه خوارزمی، دانشکدۀ علوم زمین
تخصص:  چینه‌‌ شناسی و فسیل شناسی
پست الکترونیکی:  daneshiankhu.ac.ir


دکتر سامان رضوی
دانشگاه ساسکاچوان کانادا
تخصص: مهندسی عمران (منابع آب)
پست الکترونیکی:  saman.razaviusask.ca


 
  دکتر محمدعلی ریاحی، استاد
دانشگاه تهران، مؤسسه ژئوفیزیک
تخصص: ژئوفیزیک
پست الکترونیکی: marihiut.ac.ir

دکتر امیر همایون صفارزاده
دانشگاه کیوشو ژاپن
تخصص: مهندسی منابع زمین
پست الکترونیکی: a.saffarzadehgmail.com


 
  دکتر مجید قادری، استاد
دانشگاه تربیت مدرس، دانشکدۀ علوم
تخصص: زمین‌شناسی اقتصادی و ژئوشیمی
پست الکترونیکی: mghaderimodares.ac.ir


  دکتر محمدرضا قاسمی، استاد
سازمان زمین‌شناسی و تحقیقات معدنی کشور
تخصص:  زمین‌ ساخت
پست الکترونیکی:  m.r.ghassemigsi.ir


  دکتر فریبرز مسعودی، استاد
دانشگاه شهید بهشتی، دانشکدۀ علوم زمین
تخصص:  پترولوژی و ژئوشیمی
پست الکترونیکی:  drfmasoodigmail.com


  دکتر بهزاد مهرابی، استاد
دانشگاه خوارزمی، دانشکدۀ علوم زمین
تخصص: زمین شناسی اقتصادی، ژئوشیمی ذخایر معدنی
پست الکترونیکی:  mehrabikhu.ac.ir


  دکتر محمد نخعی، استاد
دانشگاه خوارزمی، دانشکدۀ علوم زمین
تخصص: آب‌شناسی
پست الکترونیکی: nakhaeikhu.ac.ir
دبیر و ویراستار علمی
  دکتر امیرعلی طباخ شعبانی، دانشیار
دانشگاه خوارزمی، دانشکدۀ علوم زمین
تخصص:  پترولوژی و ژئوشیمی

پست الکترونیکی: aatshabanigmail.com
ویراستار ادبی
دکتر امیرعلی طباخ شعبانی
مدیر اجرایی
کارشناس نشریه
زهرا دشتی

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به علوم زمین خوارزمی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Kharazmi Journal of Earth Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb