[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: ثبت نام جستجو ارسال مقاله تماس با ما ::
شناسنامه نشریه
صاحب امتیاز
دانشگاه خوارزمی
مدیر مسئول:
دکتر جهانبخش دانشیان
سردبیر:
دکتر بهزاد مهرابی
مدیر اجرایی:
فاطمه ترابی
کارشناس نشریه:
مرجان حمدالهی
شاپای چاپی

2538-449X
شاپای الکترونیکی

MSRT-CODE
3f70a696cab87c8
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
:: راهنمای نویسندگان ::

ارسال مقاله به نشریۀ علوم زمین خوارزمی رایگان می باشد و در هیچ یک از مراحل (ارسال مقاله، داوری و پذیرش) هزینه ای از نویسنده یا نویسندگان دریافت نمی شود.

دستورالعمل نگارش مقالات

نشریه علوم زمین خوارزمی علمی- پژوهشی است و مقاله‌هایی را به چاپ می‌رساند که نتایج پژوهش‌های بنیادی و کاربردی رشته‌های علوم پایه زمین‌شناسی را در برگیرند.

نحوۀ ارسال  و بررسی مقالات

- تکمیل و امضاء فرم تعهدنامه و فرم تعارض منافع توسط همه نویسندگان الزامی است و از بررسی و چاپ مقاله‌هایی که فرم مذکور را پر نکرده باشند خودداری می‌شود
- مقاله‌ها باید در سایت نشریه به آدرس http://gnf.khu.ac.ir/ بارگذاری شود.
- مسئولیت هر مقاله از نظر علمی بر عهدۀ نویسندۀ مسئول (یا نویسندگان) است. نویسنده مسئول حتما باید هیأت علمی باشد.
- همۀ مقاله‌ها توسط داوران بررسی و ارزیابی شده و پس از اعلام نظر نهایی و تأیید کیفیت علمی- پژوهشی مقاله توسط داوران، مقاله در نوبت چاپ می‌گیرد.
زبان: مجله به دو زبان فارسی  و انگلیسی به چاپ می‌رسد و باید چکیدۀ فارسی و انگلیسی، هردو، ضمیمه شود.
نحوۀ تدوین مقاله
ترتیب ارائه مقاله بدین خواهد بود:
- مقاله‌های ارسالی شامل برگه مشخصات مقاله، عنوان، چکیدۀ فارسی، واژه‌های کلیدی، مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج و بحث، نتیجه‌گیری، قدردانی، منابع، چکیده و واژه‌های کلیدی  به زبان انگلیسی است
- مقاله باید روی کاغذ   و در یک ستون تایپ شود.
- حاشیۀ مقاله‌ ( بالا، پایین، چپ و راست) ۳ سانتی‌متر تنظیم شود.
- مقاله باید با استفاده از نرم افزار  Wordبا قلم BNazanin  (فارسی) و Times New Roman (انگلیسی) تایپ شود.
- فاصله سطرها در متن مقالهExactly ۲۰pt.  باید باشد.
- عنوان اصلی مقاله  با قلم ۱۸pt  Boldو در وسط باشد.
- اسم یا اسامی نویسندگان و نام دانشگاه، مؤسسه یا محل اشتغال با قلم ۱۴ pt. و در وسط  باشد.
- تیترهای فرعی مقاله با قلمbold ۱۴pt.   و در وسط‌  باشد.
- متن چکیده با قلم ۱۰ pt. و نسبت به متن مقاله یک سانتی‌متر از دوطرف تورفتگی داشته باشد. خلاصه مقاله باید حاوی حداقل۱۵۰ و حداکثر۲۵۰ باشد (چکیده به زبان انگلیسی برگرداندن کامل چکیده فارسی به زبان انگلیسی است. واژه‌های کلیدی به زبان انگلیسی برگرداندن کامل واژه‌های کلیدی به زبان انگلیسی باشد.)
- پس از پذیرش مقاله چکیده مبسوط انگلیسی از نویسند دریافت می‌شود.
- بدنۀ اصلی مقاله، بحث و نتیجه‌گیری، تشکر و قدردانی و... با قلم  ۱۲ ptتنظیم شود.
- زیرنویس شکل‌ها  به دوزبان فارسی و انگلیسی با قلم Bold ۱۱ pt.  در وسط  تنظیم شود.
اشکال و نمودارها: نمودارها و تصاویر و شکل‌های ارسالی باید اصل (فتوگرافی) باشند و به‌صورت فتوکپی نباشند (جهت آن‌ها نیز مشخص شود)، تمامی تصاویر باید اسکن شده و در جای خود در متن مقاله تنظیم شود و در متن مقاله با عنوان یکسان «شکل» مورد اشاره قرار گیرند و به‌ترتیبی که در متن به آن‌ها رجوع می‌شود شماره‌گذاری شود.
** در صورت وجود چند تصویر در یک شکل با حروف (آ، ب، پ،ت و a,b,c,) نام‌گذاری شود.
علائم ریاضی: علائم و روابط ریاضی باید تایپ شوند شماره روابط درون پرانتز در انتهای سمت راست رابطه مذکور تایپ شده و در متن مقاله مورد رجوع قرار گیرد.
جدول: جدول باید تایپ شده و در متن مقاله ظاهر شوند و دارای شماره باشند.
عنوان جدول به دو زبان فارسی و انگلیسی در بالای جدول قرار گیرد. اعداد درون جدول باید فارسی باشد. حتما از
«/ » برای ممیز استفاده شود.

منابع و مراجع: منابع در متن مقاله (نام، تاریخ) و در فهرست منابع در انتهای مقاله به‌صورت الفبایی تنظیم شود. منابع فارسی و انگلیسی به تفکیک آورده شود.

توجه: در صورت عدم رعایت ساختار مورد نظر، مقاله به نویسنده برگردانده می‌شود.

 

بخش توضیحات قلم فارسی و انگلیسی
تعهدنامه
و فرم تعارض منافع
ارائه تعهدنامه و فرم تعارض منافع نویسنده مقاله مبنی بر جدید بودن مطالب ارائه شده و عدم ارسال مقاله به سایر مجلات (نویسنده مسئول طی نامه‌ای گواهی خواهد کرد که مقاله را هم‌زمان برای مجله دیگری ارسال نخواهد کرد. همه نویسندگان باید فرم تعهدنامه و فرم تعارض منافع را تکمیل و امضاء کنند و از بررسی و چاپ مقالاتی که فرم مذکور را پر نکرده باشند خودداری می‌شود.) BNazanin
Times New Roman
نویسنده رابط ترتیب نام نویسندگان بر عهده شخص مکاتبه کننده خواهد بود و به عنوان رابط همه امور مجله در مورد مقاله در نظر گرفته می‌شود و کلیه مکاتبات و اطلاع­ رسانی­های بعدی با وی صورت میگیرد. در هنگام ارسال مقاله باید نامهای مبنی بر تایید نویسنده رابط به امضای کلیه نویسندگان به مجله ارسال شود که در آن ترتیب درج اسامی نویسنگان و "نویسنده مسئول" نیز مشخص شده باشد. نویسنده مسئول حتما باید هیأت علمی باشد. BNazanin
Times New Roman
زبان مقاله نشریه به دو زبان فارسی و انگلیسی (به تفکیک و در دو شماره جدا) چاپ می‌شود. اما با توجه به اینکه مقاله به زبان انگلیسی کم دریافت می‌شود چاپ آن‌ها هم طولانی خواهد بود(باید حداقل هفت مقاله از هر زبان، فارسی و یا انگلیسی، و هر رشته برای چاپ آماده باشد تا یک شماره ویژه آن رشته چاپ شود)
در مقالات فارسی: مقاله ارسالی باید با توجه به آئین نگارش زبان فارسی،  سلیس، روان و پیراسته از غلط‌های دستوری و املا باشد، درحد امکان سعی شود برای کلمات غیرفارسی از معادل فارسی استفاده شود، به‌ویژه در مواردی که معادل فارسی مصطلح و مفهوم است، از نگارش کلمـات لاتین پرهیز شود(در هر جای متن که لازم به نظر می‌رسد، برای بیان اصطلاحات انگلیسی حتی‌الامکان از معادل فارسی آن‌ها استفاده شود و اصطلاح انگلیسی مربوطه به صورت زیرنویس در پایین صفحه آورده و چنان‌چه واژه بیگانه فاقد معادل دقیق و پذیرفته شده باشد، بعد از آوا نویسی آن به زبان فارسی، اصل کلمات به زبان اصلی زیرنویس آورده شود.)
BNazanin
Times New Roman
برگ مشخصات همراه هر مقاله باید یک برگ مشخصات که نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان ، رتبه علمی و عنوان دانشگاهی، نام مرکز یا سازمانی که تحقیق در آن انجام شده است، تاریخ ارسال و نشانی دقیق به همراه شماره تلفن، و پست الکترونیک، به دو زبان فارسی و انگلیسی ذکر شود نشانی و آدرس پست الکترونیک نویسنده که مسئول مکاتبات و تماس خواهد بود نوشته می شود و این مشخصات نباید در هیچ یک از صفحات دیگر مقاله درج گردد. BNazanin
Times New Roman
عنوان مقاله عنوان مقاله باید کوتاه(کمتراز۲۰ واژه) گویا، دقیق،رسا، جامع و بیان‌گر محتوای اصلی مقاله باشد.
عنوان معادل به زبان انگلیسی نیز باید با شیوه تعریف شده در این الگو مشخص و درج شود.
BNazanin
Times New Roman ۱۶ Bold
چکیده و واژه‌های کلیدی چکیده باید بتواند بیش‌ترین مقدار اطلاعات مربوط به مقاله را در کم‌ترین حجم ممکن بیان نماید خلاصه مقاله باید حاوی حداقل۱۵۰ وحداکثر۲۵۰ کلمه بوده وشامل بخش‌های مقدمه وهدف، روش کار، یافته ها و نتیجه‌گیری باشد. در پایان خلاصه مقاله بین ۳ الی ۱۰ واژه کلیدی باید ذکر شود چکیده باید به دو زبان انگلیسی و فارسی و چکیده انگلیسی باید دقیقاًً مطابق با چکیده فارسی تهیه شود
در صورت پذیرفته شدن مقاله ارسال چکیده مبسوط انگلیسی الزامی است.
عنوان بندها عناوین بخش‌های اصلی با فونت ۱۴ و در وسط و عناوین فرعی با فونت ۱۲ BNazanin
Times New Roman ۱۴ Bold
زیر نویس‌ها، زیرنویس شکل‌ها در وسط و زیر شکل، و برای جدول در بالای آن به دو زباان انگلیسی و فارسی، آورده شود Times New Roman ۱۱ Bold
داخل جدول متن  و اعداد داخل جدول در مقالات فارسی حتماً فارسی نوشته شود
از « / » برای ممیز استفاده شود.
BNazanin
Times New Roman ۱۰
فرمول‌ها فرمول‌ها و علام ریاضی تایپ شود . معادلات به صورت خوانا با حروف و علائم مناسب با استفاده از Microsoft Word Equation   یا Equation Editor تهیه و به‌ترتیب شماره‏گذاری شوند. به خوانا بودن زیر نویس‏ها، توان‏ها و حروف یونانی و ... به‌کار رفته توجه خاصی مبذول شود
(۱)                                                     
BNazanin
Times New Roman ۱۱
متن مقاله مقدمه، مواد و روش‌ها، یافته­ها، بحث و نتیجهگیری و قدردانی و تشکر با فونت ۱۲ تایپ شود و فاصله سطرها حتماً  Exactly ۲۰۱ باشد BNazanin
Times New Roman ۱۲
منابع همه منابع با قلم ۱۱ pt و با توجه به الگو تایپ شود (الگوی زیر برای تهیه منابع رعایت شود)
۱. مؤید، محسن، "نگرشی نو بر تکوین نئوتتیس و ارتباط آن با ماگماتیسم ترشیری زون‌های ارومیه- دختر و البرز غربی- آذربایجان"، مجموعه مقالات ششمین همایش زمین‌شناسی کشور- دانشگاه شهید با هنر کرمان، (۱۳۸۱) ۳۷۸- ۳۷۴.
۱. احمدزاده، غلامرضا، "بررسی پتروگرافی و پترولوژی ولکانیک‌‌های شمال گله بان"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم دانشگاه تبریز (۱۳۸۱).
 Evans M.A., Groshong R.H.Jr., "A camputer program for the calcite strain gauge technique", Journal of Structural Geology, ۱۶ (۱۹۹۴) ۲۷۷-۲۸۱.
 Agh-Atabai M., Mirabedini M., "Temporal variations of the seismicity parameters in the Central Alborz, Iran", Acta Geophysics (impress) (۲۰۱۳)
تنتظیم منابع در انتها الفبایی باشد.
BNazanin
Times New Roman ۱۱


>
علوم زمین خوارزمی Kharazmi journal of earth sciences
 
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 39 queries by YEKTAWEB 4419