[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: ثبت نام جستجو ارسال مقاله تماس با ما ::
شناسنامه نشریه
صاحب امتیاز
دانشگاه خوارزمی
مدیر مسئول:
دکتر جهانبخش دانشیان
سردبیر:
دکتر بهزاد مهرابی
مدیر اجرایی:
فاطمه ترابی
کارشناس نشریه:
مرجان حمدالهی
شاپای چاپی

2538-449X
شاپای الکترونیکی

MSRT-CODE
3f70a696cab87c8
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
:: راهنمای نویسندگان ::

دستورالعمل نگارش مقالات

مقدمه

علوم زمین خوارزمی زیر شاخۀ نشریۀ علوم دانشگاه خوارزمی نشریه‌ای علمی- پژوهشی است و مقاله‌هایی را به چاپ می‌رساند که نتایج پژوهش‌های بنیادی و کاربردی رشته‌های علوم پایه زمین‌شناسی را در برگیرند.

نحوۀ ارسال  و بررسی مقالات

- تکمیل و امضاء فرم تعهدنامه توسط همه نویسندگان الزامی است و از بررسی و چاپ مقاله‌هایی که فرم تعهدنامه نویسندگان را پر نکرده باشند خودداری می‌شود

- مقاله‌ها باید در سه نسخه تهیه و به آدرس دفتر مجله ارسال شود.

- مسئولیت هر مقاله از نظر علمی بر عهدۀ نویسنده (یا نویسندگان) است.

- همهٔ مقاله‌ها توسط داوران بررسی و ارزیابی شده و پس از اعلام نظر نهایی و تأیید کیفیت علمی- پژوهشی مقاله توسط داوران، مقاله در نوبت چاپ قرار گرفت.

زبان: مجله به دو زبان فارسی  و انگلیسی به چاپ می‌رسد و باید چکیده فارسی و انگلیسی، هردو، ضمیمه شود.

نحوۀ تدوین مقاله

ترتیب ارائه مقاله بدین خواهد بود:

- مقاله‌های ارسالی شامل برگه مشخصات مقاله، عنوان، چکیدهٔ فارسی، واژه‌های کلیدی، مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج و بحث، نتیجه‌گیری، قدردانی، منابع، چکیده و واژه‌های کلیدی  به زبان انگلیسی است

- مقاله باید روی کاغذ A4  و یک رو  تایپ شود.

- حاشیۀ مقاله‌ ( بالا، پایین، چپ و راست) 3 سانتی‌متر تنظیم شود.

- مقاله باید با استفاده از نرم افزار  Wordبا قلم BNazanin  (فارسی) و Times New Roman (انگلیسی) تایپ شود.

- فاصله سطرها در متن مقالهExactly 21pt.  باید باشد.

- عنوان اصلی مقاله  با قلم 18pt  Boldو در وسط باشد.

- اسم یا اسامی نویسندگان و نام دانشگاه، مؤسسه یا محل اشتغال با قلم 14 pt. و در وسط  باشد.

- تیترهای فرعی مقاله با قلمbold 14pt.   و در وسط‌  باشد.

- متن چکیده با قلم 10 pt. و نسبت به متن مقاله یک سانتی‌متر از دوطرف تورفتگی داشته باشد. خلاصه مقاله باید حاوی حداقل150 و حداکثر250 باشد (چکیده به زبان انگلیسی برگرداندن کامل چکیده فارسی به زبان انگلیسی است. واژه‌های کلیدی به زبان انگلیسی برگرداندن کامل واژه‌های کلیدی به زبان انگلیسی باشد.)

- بدنۀ اصلی مقاله، بحث و نتیجه‌گیری، تشکر و قدردانی و... با قلم  12 ptتنظیم شود.

- زیرنویس شکل‌ها  با قلم Bold 11 pt.  در وسط  تنظیم شود.

اشکال و نمودارها: نمودارها و تصاویر و شکل‌های ارسالی باید اصل (فتوگرافی) باشند و به‌صورت فتوکپی نباشند (جهت آن‌ها نیز مشخص شود)، تمامی تصاویر باید اسکن شده و در جای خود در متن مقاله تنظیم شود و در متن مقاله با عنوان یک‌سان «شکل» مورد اشاره قرار گیرند و به‌ترتیبی که در متن به آن‌ها رجوع می‌شود شماره‌گذاری شود.

علائم ریاضی: علائم و روابط ریاضی باید تایپ شوند شماره روابط درون پرانتز در انتهای سمت راست رابطه مذکور تایپ شده و در متن مقاله مورد رجوع قرار گیرد.

جدول: جدول باید تایپ شده و در متن مقاله ظاهر شوند و دارای شماره باشند.

منابع و مراجع: منابع باید در انتهای مقاله و به‌همان ترتیبی که در متن مقاله با استفاده از براکت «[ ]» و با همان شماره ترتیبی که در فهرست منابع و مراجع آمده، مورد اشاره قرار گیرد.

توجه: در صورت عدم رعایت ساختار مورد نظر، مقاله به نویسنده برگردانده می‌شود.

بخش

توضیحات

قلم فارسی و انگلیسی

تعهدنامه

ارائه تعهدنامه نویسنده مقاله مبنی بر جدیدبودن مطالب ارائه شده و عدم ارسال مقاله به سایر مجلات (نویسنده مسئول طی نامه‌ای گواهی خواهد کرد که مقاله را هم‌زمان برای مجله دیگری ارسال نخواهد کرد. همه نویسندگان باید فرم تعهدنامه را تکمیل و امضاء کنند و از بررسی و چاپ مقالاتی که فرم تعهدنامه نویسندگان را پر نکرده باشند خودداری می‌شود.)

BNazanin

Times New Roman

نویسنده رابط

ترتیب نام نویسندگان بر عهده شخص مکاتبه کننده خواهد بود و به عنوان رابط همهٔ امور مجله در مورد مقاله در نظر گرفته می‌شود و کلیه مکاتبات و اطلاع­ رسانی­های بعدی با وی صورت میگیرد. در هنگام ارسال مقاله باید نامهای مبنی بر تایید نویسنده رابط به امضای کلیه نویسندگان به مجله ارسال شود که در آن ترتیب درج اسامی نویسنگان و یک" نویسنده مسئول" نیز مشخص شده باشد.

BNazanin

Times New Roman

زبان مقاله

نشریه به دو زبان فارسی و انگلیسی (به تفکیک و در دو شماره جدا) چاپ می‌شود. اما با توجه به اینکه مقاله به زبان انگلیسی کم دریافت می‌شود چاپ آن‌ها هم طولانی خواهد بود(باید حداقل هفت مقاله از هر زبان، فارسی و یا انگلیسی، و هر رشته برای چاپ آماده باشد تا یک شماره ویژه آن رشته چاپ شود)

در مقالات فارسی: مقاله ارسالی باید با توجه به آئین نگارش زبان فارسی،  سلیس، روان و پیراسته از غلط‌های دستوری و املا باشد، درحد امکان سعی شود برای کلمات غیرفارسی از معادل فارسی استفاده شود، به‌ویژه در مواردی که معادل فارسی مصطلح و مفهوم است، از نگارش کلمـات لاتین پرهیز شود(در هر جای متن که لازم به نظر می‌رسد، برای بیان اصطلاحات انگلیسی حتی‌الامکان از معادل فارسی آن‌ها استفاده شود و اصطلاح انگلیسی مربوطه به صورت زیرنویس در پایین صفحه آورده و چنان‌چه واژه بیگانه فاقد معادل دقیق و پذیرفته شده باشد، بعد از آوا نویسی آن به زبان فارسی، اصل کلمات به زبان اصلی زیرنویس آورده شود.)

BNazanin

Times New Roman

برگ مشخصات

همراه هر مقاله باید یک برگ مشخصات که نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان ، رتبه علمی و عنوان دانشگاهی، نام مرکز یا سازمانی که تحقیق در آن انجام شده است، تاریخ ارسال و نشانی دقیق به همراه شماره تلفن، و پست الکترونیک، به دو زبان فارسی و انگلیسی ذکر شود نشانی و آدرس پست الکترونیک نویسنده که مسئول مکاتبات و تماس خواهد بود نوشته می شود و این مشخصات نباید در هیچ یک از صفحات دیگر مقاله درج گردد.

BNazanin

Times New Roman

عنوان مقاله

عنوان مقاله باید کوتاه(کمتراز20 واژه) گویا، دقیق،رسا، جامع و بیان‌گر محتوای اصلی مقاله باشد.

عنوان معادل به زبان انگلیسی نیز باید با شیوه تعریف شده در این الگو مشخص و درج شود.

BNazanin

Times New Roman 16 Bold

چکیده و واژه‌های کلیدی

چکیده باید بتواند بیش‌ترین مقدار اطلاعات مربوط به مقاله را در کم‌ترین حجم ممکن بیان نماید خلاصه مقاله باید حاوی حداقل150 وحداکثر250 کلمه بوده وشامل بخش‌های مقدمه وهدف، روش کار، یافته ها و نتیجه‌گیری باشد. در پایان خلاصه مقاله بین 3 الی 10 واژه کلیدی باید ذکر شود چکیده باید به دو زبان انگلیسی و فارسی و چکیده انگلیسی باید دقیقاًً مطابق با چکیده فارسی تهیه شوددد

عنوان بندها

عناوین بخش‌های اصلی با فونت 14 و در وسط و عناوین فرعی با فونت 12

BNazanin

Times New Roman 14 Bold

زیر نویس‌ها،

زیرنویس شکل‌ها در وسط و زیر شکل، و برای جدول در بالای آن آورده شود

Times New Roman 11 Bold

داخل جدول

متن  و اعداد داخل جدول در مقالات فارسی حتماً فارسی نوشته شود

BNazanin

Times New Roman 10

فرمول‌ها

فرمول‌ها و علام ریاضی تایپ شود . معادلات به صورت خوانا با حروف و علائم مناسب با استفاده از Microsoft Word Equation   یا Equation Editor تهیه و به ترتیب شماره‏گذاری شوند. به خوانا بودن زیر نویس‏ها، توان‏ها و حروف یونانی و ... به‌کار رفته توجه خاصی مبذول شود

(1)                                                      AWT IMAGE

BNazanin

Times New Roman 11

متن مقاله

مقدمه، مواد و روش‌ها، یافته­ها، بحث و نتیجهگیری و قدردانی و تشکر با فونت 12 تایپ شود و فاصله سطرها حتما  Exactly 23 باشد

BNazanin

Times New Roman 12

منابع

همهٔ منابع با قلم 11 pt و با توجه به الگو تایپ شود (الگوی زیر برای تهیه منابع رعایت شود)

1. مؤید، محسن، نگرشی نو بر تکوین نئوتتیس و ارتباط آن با ماگماتیسم ترشیری زون‌های ارومیه - دختر و البرز غربی- آذربایجان، مجموعه مقالات ششمین همایش زمین‌شناسی کشور- دانشگاه شهید با هنر کرمان، (1381) 378- 374.

1. احمدزاده، غلامرضا، بررسی پتروگرافی و پترولوژی ولکانیک‌‌های شمال گله بان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم دانشگاه تبریز (1381).

1. Evans M.A., Groshong R.H.Jr., "A camputer program for the calcite strain gauge technique", Journal of Structural Geology, 16 (1994) 277-281.

1. Agh-Atabai M., Mirabedini M., "Temporal variations of the seismicity parameters in the Central Alborz, Iran", Acta Geophysics (impress) (2013).

BNazanin

Times New Roman 11

توجه: در صورت عدم رعایت ساختار مورد نظر، مقاله به نویسنده برگردانده می‌شود.

تعهد نامه

بدین‌وسیله تعهد می‌کنم که مقاله با عنوان:

{نویسندگان (به فارسی و انگلیسی)، مرتبه علمی نویسندگان(به فارسی و انگلیسی)، شماره تماس(ثابت و همراه) و ایمیل نویسنده مسئول}:

  • همۀ افرادی که نام آن‌ها به‌عنوان نویسندگان در مقاله ذکر شده است از متن مقاله و ارائه آن به این مجله آگاهی دارند.
  • اسامی نویسندگان و اولویت نام آن‌ها پس از ارائه مقاله تغییر نخواهد کرد.
  • مقاله هم‌زمان برای نشریات دیگری ارسال نشده است و تا زمان اعلام نتیجه نهایی از سوی
    " نشریه علوم زمین خوارزمی" به نشریه دیگری ارسال نخواهد شد.
  • نویسندگان تأیید میکنند که مقاله های متناسب با موضوع مقاله که در شماره های قبلی چاپ مجله چاپ شده را مطالعه کرده و در صورت نیاز به لیست مراجع اضافه نموده اند
  • به منظور تسریع در اعلام نتیجه ارزیابی مقاله،نویسندگانی که هیآت علمی هستند موافقت میکنند به ازای هر مقاله ارسالی به مجله، سه مقاله متناسب با تخصص خود را ارزیابی کنند
  • و آگاهی دارم که لازم است فایل اسکن شده تعهدنامه به صورت الکترونیکی همراته با مقاله در سامانه بارگذاری شود در غیر این صورت مقاله بررسی نمی شود.

  نام و نام خانوادگی:                               تاریخ و امضاء:

  1. خواهمشند است همۀ نویسندگان تعهد نامه را امضا کنند.
>
علوم زمین خوارزمی Kharazmi journal of earth sciences
 
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 39 queries by YEKTAWEB 4275