نشریه  "علوم زمین خوارزمی"   با   تغییر  در  برخی   رویکردها    با  هدف  اعتلای  بیش از  پیش  و  افزایش رضایتمندی   مخاطبان  از مقالات پربار   پژوهشگران ارجمند استقبال می‌نماید

Volume 4, Issue 2 (Autumn&Winter 2019)                   KJES 2019, 4(2): 125-150 | Back to browse issues page


XML Persian Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Bahrami S, nasrabady M, Asiabanha A. Mineralogy, Geochemistry and Thermobarometry of Gneisses from Soltanabad Metamorphic Complex (NE Sabzevar). KJES 2019; 4 (2) :125-150
URL: http://gnf.khu.ac.ir/article-1-2635-en.html
1- Imam Khomeini International university
2- Imam Khomeini International university , nasrabady@sci.ikiu.ac.ir
Abstract:   (1711 Views)
Soltanabad metamorphic complex cropped out in the ophiolitic range of NE Sabzevar. There is a distinct gneissic body exposed in this complex which is associated with metabasite, serpentinite and adakitic intrusions. Quartz, albite, epidote, amphibole, garnet and chlorite are the rock forming minerals of gneissic samples. Based on abundances of light and dark minerals, different types of felsic, intermediate and mafic gneisses are distinguishable. Metamorphic conditions of the Soltanabad complex gneisses is estimated as 462 (±39)°C at pressure of 12.4 (±2.15) kb indicating a hot thermal regime of a subduction setting. Based on the whole rock geochemistry gneisses have plagiogranitic composition and formed by partial melting of mafic sequence in oceanic crust. Isotopic ratio of zircon’s Hf and REE pattern confirm a MORB affinity of these gneisses. The Soltanabad metamorphic complex gneissesdisplay considerable compositional similarity with plagiogranite of Iran and Cyprus ophiolitic zones and thier geochemical characteristics are comparable with plagiogranites of supra-subduction zone setting. Probably gneisses and blueschists of the Soltanabad metamorphic complex are plagiogranites and mafic rocks of the Sabzevar oceanic lithosphere that experienced subduction zone metamorphism.  
Full-Text [PDF 2446 kb]   (738 Downloads)    
Subject: Petrology
Received: 2018/01/3 | Accepted: 2019/02/4 | Published: 2019/02/10

Add your comments about this article : Your username or Email:
CAPTCHA

Send email to the article author


Rights and permissions
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Kharazmi Journal of Earth Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb