نشریه  "علوم زمین خوارزمی"   با   تغییر  در  برخی   رویکردها    با  هدف  اعتلای  بیش از  پیش  و  افزایش رضایتمندی   مخاطبان  از مقالات پربار   پژوهشگران ارجمند استقبال می‌نماید

Volume 4, Issue 2 (Autumn&Winter 2019)                   KJES 2019, 4(2): 199-212 | Back to browse issues page


XML Persian Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Manafiazar A, Khamehchiyan M, Nadiri A. Comparison of Vulnerability of the Southwest Tehran Plain Aquifer with Simple Weighting Model (ALPRIFT Model) and Genetic Algorithm (GA). KJES 2019; 4 (2) :199-212
URL: http://gnf.khu.ac.ir/article-1-2665-en.html
1- Tarbiat modares university
2- Tarbiat modares university , khamechm@modares.ac.ir
3- Tabriz university
Abstract:   (2801 Views)
Land subsidence due to groundwater resources extraction is one of the abundance events occurred in Iran. If it is not properly managed, this phenomenon can cause irreparable damage to the affected areas. Population growth and agricultural technology have also led to overexploitation of the groundwater resources in some parts of Iran. The rate of land subsidence due to overexploitation of the  groundwater in Tehran plain has increased over recent years. Under such conditions, its harmful effects on agricultural land, buildings, infrastructures, and surface deformations, in the form of sinkhole, cracks and fissure are expanding. In this research by using the ALPRIFT model, which is a simple weighing model, consisting of seven layers of subsidence effective parameter  (aquifer media, land use, groundwater pumping, recharge, aquifer thickness, fault distance, groundwater level decline), the  vulnerability level of the Tehran plain subsidence was estimated by combining data layers in the Arc GIS for a period of one year (2015-2016). The InSAR satellite radar map was used to validate the model. Despite the acceptability of results, genetic algorithm was also used to improve the results and optimize the weights. The results showed that the optimization of the weights applied by the genetic algorithm, increased the correlation coefficient of subsidence index and the subsidence in the Tehran plain from 0.64 to 0.75, which is more  efficient in evaluating the land subsidence.
Full-Text [PDF 1899 kb]   (1647 Downloads)    
Subject: Remote sensing and GIS
Received: 2018/06/13 | Accepted: 2019/02/4 | Published: 2019/02/10

Add your comments about this article : Your username or Email:
CAPTCHA

Send email to the article author


Rights and permissions
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Kharazmi Journal of Earth Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb