نشریه  "علوم زمین خوارزمی"   با   تغییر  در  برخی   رویکردها    با  هدف  اعتلای  بیش از  پیش  و  افزایش رضایتمندی   مخاطبان  از مقالات پربار   پژوهشگران ارجمند استقبال می‌نماید

برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
به‌کارگیری روش های خوشه‌بندی میانگین K، میانگین فازی و گوستافسون کسل در تلفیق نتایج وارون سازی داده های توموگرافی لرزه‌ای انکساری و مقاومت ویژه الکتریکی برای ارزیابی آبرفت و سنگ بستر (7308 دریافت)
تعیین مقدار، نوع و توزیع تخلخل در سنگ‌‌های مخزنی با استفاده از ترکیب آنالیز تصاویر و مدل‌سازی سه‌بعدی (4830 دریافت)
زمین‌شناسی، سنگ‌شناسی و تحولات ماگمایی سنگ‌های آتشفشانی ائوسن در منطقه آق‌داغ، شمال خاوری ابهر (3721 دریافت)
پتروگرافی، ژئوشیمی و محیط تکتونیکی سنگ‌های آتشفشانی محور قم- تهران (3373 دریافت)
پتروژنز و جایگاه تکتونیکی باتولیت بزمان، جنوب شرق ایران (3260 دریافت)
نقش زمین‌ساخت گنبدهای نمکی در تحول حوضۀ رسوبی زاگرس (حدفاصل گسل کازرون و گسل میناب) (2725 دریافت)
بیواستراتیگرافی، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی نهشته های آواری-کربناته کرتاسه زیرین، شرق ایران مرکزی، دیهوک (2717 دریافت)
بررسی و مدل‌سازی سه‌بعدی رخساره‌های الکتریکی سازند داریان با استفاده از زمین‌آمار، در یکی از میادین نفتی خلیح فارس (2535 دریافت)
ریزرخساره ها، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند آسماری در ناحیه تاقدیس نیل (شمال شرق دهدشت) (2480 دریافت)
آنالیز ریز رخساره‌ای، شواهد ژئوشیمیایی و پتروگرافی برای تشخیص کانی‌شناسی اولیه کربنات‌های سازند دالان در میدان گازی پارس جنوبی (2286 دریافت)
تعیین نوع ، شرایط هوازدگی و جایگاه زمین‌ساختی سنگ مادر شیست-های کوارتز-فلدسپاتی دره سوردی‌دوشا، شمال شرق دریاچه زاینده‌رود، پهنه سنندج-سیرجان (2217 دریافت)
مقایسۀ هندسۀ ساختاری تاقدیس آغاجاری و مارون با استفاده از داده‌های لرزه‌نگاری بازتابی، جنوب باختر ایران (2115 دریافت)
اثر پهنه های گسلی پی سنگی بر خمیدگی تاقدیس کوه‌های سیاه، زاگرس چین- رانده (2110 دریافت)
شیمی میکاها و رخداد دگرگونی در گارنت میکاشیست‌های ارتفاعات حاجی قارا،‌ شمال گلپایگان (2104 دریافت)
آلودگی، منشأ و ارزیابی ریسک سلامت عناصر بالقوه سمناک در خاک پارک شهر و پارک لاله، شهر تهران (2098 دریافت)
کاربرد تحلیل عاملی و خوشه‌بندی در ارزیابی هیدروژئوشیمیایی آبخوان دشت قائم‌شهر (2026 دریافت)
شواهد دگرشکلی دگرگونی‌های ناحیه‌ای، مجاورتی و دینامیک در پهنه برشی علی‌آباد دمق (همدان) (1920 دریافت)
تغییرات محیطی دلتای رودخانه کرخه با استفاده از ژئوشیمی رسوبات (1902 دریافت)
پتروگرافی و شیمی کانی‌های متالرزولیت‌های افیولیت پشت‌بادام (استان یزد) (1884 دریافت)
پترولوژی توده‌های نفوذی مافیک جنوب بردسکن (شمال‌غرب لوت) (1882 دریافت)
شیمی کانی آمفیبول و دما- فشارسنجی عمق جایگیری توده گرانیتوئیدی تویه-دروار، جنوب باختر دامغان، سمنان (1821 دریافت)
تجزیۀ آماری داده‌های رسوب‌شناسی و ژئوشیمی رسوبی نهشته‌‌های بادی استان خوزستان (1718 دریافت)
ویژ‌گی‌های دگرشکلی و پهنه‌های برش در تودۀ گرانیتی مرزیان ازنا، پهنۀ سنندج- سیرجان (1689 دریافت)
شیمی کانی‌ها و محیط تشکیل پریدوتیت‌های مجموعه افیولیتی گرماب، شمال شرق کامیاران (1675 دریافت)
مقایسۀ آسیب‌پذیری فرونشست آبخوان دشت جنوب‌غربی تهران با مدل وزن‌دهی ساده (مدلALPRIFT) و الگوریتم ژنتیک (1657 دریافت)
کانی‌شناسی، ژئوشیمی و پتروژنز توده‌های پلاژیوگرانیتی مجموعه افیولیتی جنوب مهریز (جنوب‌غرب یزد) (1644 دریافت)
چین‌خوردگی و گسلش در گسترۀ معدنی ایرانکوه، جنوب اصفهان (1580 دریافت)
ژئوشیمی پریدوتیت‌های گوشته‌ای زون سیستان (غرب‌زاهدان و شمال سهل‌آباد)، شرق ایران (1539 دریافت)
نقش اثر تتراد در الگوی عناصر نادر خاکی توده گرانیتوئیدی ابراهیم عطار، جنوب‌غرب قروه، با تأکید بر دوقلوهای ژئوشیمیایی (1517 دریافت)
شبیه‌سازی انتقال نیترات در آب زیرزمینی: دشت لنجانات اصفهان (1511 دریافت)
ارتباط زون‌های دگرسانی با سامانه گسلی کلمرد در منطقه ازبک‌کوه، ایران مرکزی (1497 دریافت)
رودنگیتی شدن گابروهای جنوب شرق صحنه (غرب ایران)، با تأکید بر روابط کانی‌ شناسی و ژئوشیمی ایزوتوپی (1464 دریافت)
زیست چینه‌نگاری سنگ‌های رسوبی ائوسن برمبنای آلوئولین‌ها در شرق بلوک لوت، ایران (1459 دریافت)
پتروژنز سنگ‌های آتشفشانی شمال غرب بم (1450 دریافت)
شیمی کانی و تعیین شرایط ترمودینامیکی تشکیل متاپلیت‌های دره ساری، جنوب شرق الیگودرز، پهنه سنندج-سیرجان (1445 دریافت)
شیمی کانی، ژئوکرونولوژی و ژئوشیمی ایزوتوپی Rb-Sr و Sm-Nd گرانیت‌های آیراکان (1395 دریافت)
ساختار پوسته فوقانی در غرب ایران (1394 دریافت)
تکامل ژئوشیمی و تکتونوماگمایی آلکالی سینیت-سینیت‌های غرب و شمال سردشت، ایران (1355 دریافت)
ارزیابی موانع درون مخزنی برای شناخت تأثیرات آن‌ها بر مطبق‌ شدگی سازندهای دالان و کنگان، بخش مرکزی خلیج فارس (1347 دریافت)
پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی ائوسن در باختر سه چنگی، بلوک لوت (1318 دریافت)
بررسی هندسه ساختاری و سطوح جدایشی تاقدیس دره‌بانه‌خاوری در پهنه لرستان، باختر زاگرس (1261 دریافت)
تحلیل ساختاری و میزان کوتاه شدگی تاقدیس دارا، از میدان های نفتی زاگرس (1254 دریافت)
شیمی بلور پریدوتیت های صحنه-هرسین: شواهدی بر ذوب بخشی گوشته پریدوتیتی در پهنۀ بالای فرورانش (1249 دریافت)
وارون سازی خواص پتروفیزیکی سنگ مخزن با استفاده از الگوریتم ژنتیک (1215 دریافت)
کانی‌شناسی و شیمی‌کانی بیگانه‌سنگ‌های موجود در مجموعه دایک‌های فلسیک واقع در جنوب‌غرب بیاضه، جنوب خور (استان اصفهان) (1212 دریافت)
پترولوژی، ژئوشیمی و شیمی کانی توده نفوذی شمال کوه شاه پسند(استان مرکزی) (1207 دریافت)
سیستماتیک و چینه‌نگاری زیستی فرامینیفرهای رسوبات آلبین تا سنومانین زیرین در برش کرچ (جنوب غرب قائن) (1192 دریافت)
تعیین گونه‌های سنگی مخزنی بر مبنای داده‌های پتروفیزیکی و آنالیز ویژه مغزه در یکی از مخازن کربناته خلیج فارس (1131 دریافت)
ژئوترمومتری و فوگاسیته اکسیژن کانی های اکسیدی آهن-تیتانیوم در آنومالی درگز، جنوب شرق کهنوج (1114 دریافت)
بررسی نقش شورابه‌های حوضه‌ای و تبادلات سیال-سنگ در رخداد کانسار مرتبط با ناپیوستگی فلوئوریت-باریت±سولفید آتش‌کوه، جنوب دلیجان (1095 دریافت)
جمع کل آمار: 135470

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به علوم زمین خوارزمی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Kharazmi Journal of Earth Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb