نشریه  "علوم زمین خوارزمی"   با   تغییر  در  برخی   رویکردها    با  هدف  اعتلای  بیش از  پیش  و  افزایش رضایتمندی   مخاطبان  از مقالات پربار   پژوهشگران ارجمند استقبال می‌نماید

برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
به‌کارگیری روش های خوشه‌بندی میانگین K، میانگین فازی و گوستافسون کسل در تلفیق نتایج وارون سازی داده های توموگرافی لرزه‌ای انکساری و مقاومت ویژه الکتریکی برای ارزیابی آبرفت و سنگ بستر (3784 مشاهده)
زیست چینه‌نگاری سنگ‌های رسوبی ائوسن برمبنای آلوئولین‌ها در شرق بلوک لوت، ایران (3447 مشاهده)
آنالیز ریز رخساره‌ای، شواهد ژئوشیمیایی و پتروگرافی برای تشخیص کانی‌شناسی اولیه کربنات‌های سازند دالان در میدان گازی پارس جنوبی (3354 مشاهده)
آلودگی، منشأ و ارزیابی ریسک سلامت عناصر بالقوه سمناک در خاک پارک شهر و پارک لاله، شهر تهران (3207 مشاهده)
بیواستراتیگرافی، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی نهشته های آواری-کربناته کرتاسه زیرین، شرق ایران مرکزی، دیهوک (3114 مشاهده)
نقش زمین‌ساخت گنبدهای نمکی در تحول حوضۀ رسوبی زاگرس (حدفاصل گسل کازرون و گسل میناب) (3000 مشاهده)
زمین‌شناسی، سنگ‌شناسی و تحولات ماگمایی سنگ‌های آتشفشانی ائوسن در منطقه آق‌داغ، شمال خاوری ابهر (2874 مشاهده)
پتروژنز و جایگاه تکتونیکی باتولیت بزمان، جنوب شرق ایران (2830 مشاهده)
مقایسۀ آسیب‌پذیری فرونشست آبخوان دشت جنوب‌غربی تهران با مدل وزن‌دهی ساده (مدلALPRIFT) و الگوریتم ژنتیک (2815 مشاهده)
پتروگرافی، ژئوشیمی و محیط تکتونیکی سنگ‌های آتشفشانی محور قم- تهران (2740 مشاهده)
ژئوشیمی و ترموبارومتری سنگ‎های آذرین مافیک کمپلکس آلمابولاغ (شمال غرب ایران) (2720 مشاهده)
مقایسۀ هندسۀ ساختاری تاقدیس آغاجاری و مارون با استفاده از داده‌های لرزه‌نگاری بازتابی، جنوب باختر ایران (2720 مشاهده)
چین‌خوردگی و گسلش در گسترۀ معدنی ایرانکوه، جنوب اصفهان (2716 مشاهده)
پترولوژی توده‌های نفوذی مافیک جنوب بردسکن (شمال‌غرب لوت) (2707 مشاهده)
شبیه‌سازی انتقال نیترات در آب زیرزمینی: دشت لنجانات اصفهان (2698 مشاهده)
نقش اثر تتراد در الگوی عناصر نادر خاکی توده گرانیتوئیدی ابراهیم عطار، جنوب‌غرب قروه، با تأکید بر دوقلوهای ژئوشیمیایی (2697 مشاهده)
تعیین واکنش‌های دگرگونی بخش دما بالای هاله دگرگونی توده گرانیتوئیدی بروجرد بر اساس مدل جبری (2685 مشاهده)
ارتباط زون‌های دگرسانی با سامانه گسلی کلمرد در منطقه ازبک‌کوه، ایران مرکزی (2675 مشاهده)
ژئوشیمی پریدوتیت‌های گوشته‌ای زون سیستان (غرب‌زاهدان و شمال سهل‌آباد)، شرق ایران (2649 مشاهده)
کانی‌شناسی، ژئوشیمی و پتروژنز توده‌های پلاژیوگرانیتی مجموعه افیولیتی جنوب مهریز (جنوب‌غرب یزد) (2623 مشاهده)
بررسی و مدل‌سازی سه‌بعدی رخساره‌های الکتریکی سازند داریان با استفاده از زمین‌آمار، در یکی از میادین نفتی خلیح فارس (2623 مشاهده)
رودنگیتی شدن گابروهای جنوب شرق صحنه (غرب ایران)، با تأکید بر روابط کانی‌ شناسی و ژئوشیمی ایزوتوپی (2622 مشاهده)
پتروگرافی و شیمی کانی‌های متالرزولیت‌های افیولیت پشت‌بادام (استان یزد) (2615 مشاهده)
پتروژنز سنگ‌های آتشفشانی شمال غرب بم (2561 مشاهده)
شواهد دگرشکلی دگرگونی‌های ناحیه‌ای، مجاورتی و دینامیک در پهنه برشی علی‌آباد دمق (همدان) (2486 مشاهده)
کاربرد تحلیل عاملی و خوشه‌بندی در ارزیابی هیدروژئوشیمیایی آبخوان دشت قائم‌شهر (2481 مشاهده)
شیمی میکاها و رخداد دگرگونی در گارنت میکاشیست‌های ارتفاعات حاجی قارا،‌ شمال گلپایگان (2478 مشاهده)
ساختار پوسته فوقانی در غرب ایران (2473 مشاهده)
تغییرات محیطی دلتای رودخانه کرخه با استفاده از ژئوشیمی رسوبات (2449 مشاهده)
تعیین مقدار، نوع و توزیع تخلخل در سنگ‌‌های مخزنی با استفاده از ترکیب آنالیز تصاویر و مدل‌سازی سه‌بعدی (2444 مشاهده)
شیمی بلور پریدوتیت های صحنه-هرسین: شواهدی بر ذوب بخشی گوشته پریدوتیتی در پهنۀ بالای فرورانش (2439 مشاهده)
شیمی کانی‌ها و محیط تشکیل پریدوتیت‌های مجموعه افیولیتی گرماب، شمال شرق کامیاران (2409 مشاهده)
کانی‌شناسی و شیمی‌کانی بیگانه‌سنگ‌های موجود در مجموعه دایک‌های فلسیک واقع در جنوب‌غرب بیاضه، جنوب خور (استان اصفهان) (2399 مشاهده)
شیمی کانی، ژئوکرونولوژی و ژئوشیمی ایزوتوپی Rb-Sr و Sm-Nd گرانیت‌های آیراکان (2375 مشاهده)
ویژ‌گی‌های دگرشکلی و پهنه‌های برش در تودۀ گرانیتی مرزیان ازنا، پهنۀ سنندج- سیرجان (2372 مشاهده)
وارون سازی خواص پتروفیزیکی سنگ مخزن با استفاده از الگوریتم ژنتیک (2320 مشاهده)
اثر پهنه های گسلی پی سنگی بر خمیدگی تاقدیس کوه‌های سیاه، زاگرس چین- رانده (2289 مشاهده)
تکامل ژئوشیمی و تکتونوماگمایی آلکالی سینیت-سینیت‌های غرب و شمال سردشت، ایران (2282 مشاهده)
بررسی نقش شورابه‌های حوضه‌ای و تبادلات سیال-سنگ در رخداد کانسار مرتبط با ناپیوستگی فلوئوریت-باریت±سولفید آتش‌کوه، جنوب دلیجان (2223 مشاهده)
تغییرات فضایی پارامترهای فرکتالی در البرز مرکزی ایران (2204 مشاهده)
ارزیابی موانع درون مخزنی برای شناخت تأثیرات آن‌ها بر مطبق‌ شدگی سازندهای دالان و کنگان، بخش مرکزی خلیج فارس (2199 مشاهده)
بهینه سازی اجتماع ذرات به منظور تخمین سرعت موج برشی از داده های چاه پیمایی (2159 مشاهده)
شیمی کانی آمفیبول و دما- فشارسنجی عمق جایگیری توده گرانیتوئیدی تویه-دروار، جنوب باختر دامغان، سمنان (2131 مشاهده)
ریزرخساره ها، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند آسماری در ناحیه تاقدیس نیل (شمال شرق دهدشت) (2108 مشاهده)
شیمی کانی و تعیین شرایط ترمودینامیکی تشکیل متاپلیت‌های دره ساری، جنوب شرق الیگودرز، پهنه سنندج-سیرجان (2103 مشاهده)
تعیین نوع ، شرایط هوازدگی و جایگاه زمین‌ساختی سنگ مادر شیست-های کوارتز-فلدسپاتی دره سوردی‌دوشا، شمال شرق دریاچه زاینده‌رود، پهنه سنندج-سیرجان (2092 مشاهده)
پترولوژی، ژئوشیمی و شیمی کانی توده نفوذی شمال کوه شاه پسند(استان مرکزی) (2083 مشاهده)
گابرودیوریت های ماجراد در جنوب شرق شاهرود: شاهدی بر آغاز بازشدگی حوضه سوپراسابداکشن نئوتتیس شاخه سبزوار در ژوراسیک میانی (2047 مشاهده)
سنگ نگاری، شیمی کانی و دما فشارسنجی توده  های نفوذی گابرو-دیوریت منطقه حُرجند، شمال شرق کرمان (1930 مشاهده)
تحلیل ساختاری و میزان کوتاه شدگی تاقدیس دارا، از میدان های نفتی زاگرس (1923 مشاهده)
جمع کل آمار: 210060

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به علوم زمین خوارزمی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Kharazmi Journal of Earth Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb